ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2566

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่


โครงการที่ 1 : บวชเณรภาคฤดูร้อน โครงการที่ 10 : ที่พักคนชรา
โครงการที่ 2 : เข้าค่ายอบรมฯ โครงการที่ 11 : สะพานบุญ...ฯ
โครงการที่ 3 : ร่มโพธิ์แก้ว โครงการที่ 12 : ซุปเอร์มาร์เก็ตฯ
โครงการที่ 4 : เวทีบำเพ็ญประโยชน์ โครงการที่ 13 : สวนแก้วเนอร์สเซอรี่
โครงการที่ 5 : ลอกคราบ โครงการที่ 14 : เพื่อการเกษตรฯ
โครงการที่ 6 : กระบอกสำรอกกิเลส โครงการที่ 15 : บ่อหมักสิ่งปฏิกูล..ฯ
โครงการที่ 7 : ช่วยน้องท้องหิว โครงการที่ 16 : บ้านทักษะชีวิต
โครงการที่ 8 : รณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือฯ โครงการที่ 17 : อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
โครงการที่ 9 : สลบมาฟื้นไป โครงการที่ 18 : คอนโดสุนัข
   
 
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.