ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่


Share


หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"


download หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

ท่านผู้ได้อ่านสนใจในเนื้อหาหนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค ๒ จะแจกเก็บไว้เป็นวิทยาทานแก่ชนที่ยังขาดโอกาสเรียน "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย" ในห้องสมุดประชาชนได้ศึกษาสามารถสั่งจอง ในราคาเล่มละ 20.- (รวมค่าจัดส่ง)
สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิสวนแก้ว,องค์กรสาธารณประโยชน์ นนทบุรี
หรือโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๒๖๙-๒-๑๒๕๓๓-๑
หลังโอนเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปการโอนเงิน พร้อมสถานที่ให้จัดส่งหนังสือที่
Email : bookkan54@gmail.coms หรือ Fax : ๐-๒๙๒๑-๕๐๒๒
เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกจัดส่งให้เป็นที่เรียบร้อย


ลิขิตท้ายเล่ม
หนังสือโฉนดถุงกล้วยแขก ภาค 3 ติดตามรายละเอียดเนื้อหาสาระได้ มีแจกในอนุสรณ์งานศพพระพยอม กลฺยาโณ
 
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.