ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่มูลนิธิสวนแก้ว สาขาพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิสวนแก้ว (9) สาขาพระนครศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการ พ.ศ.2552 โดยมีผู้ถวายที่ดิน ได้แก่ คุณอดุลย์ ธูปนนท์ จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา
รวมกับที่ดินซื้อเพิ่ม มีที่ดินทั้งหมดจำนวน 25 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ใช้งบประมาณซื้อที่ดินทั้งหมด จำนวน 6,900,000 บาท งบประมาณสิ่งก่อสร้างจำนวน 1,000,000 บาท รวมยอดสุทธิ ทั้งหมด จำนวน 7,600,000 บาท

"คงจะเติบโต หรือใหญ่โตต่อไปไม่ได้ เพราะราคา...ที่ดินแพง แล้วถนนที่เข้าไปยาก คงเอาเป็นพื้นที่พอเลี้ยงชีพ ด้านคนที่ต้องการสัมมาชีพ ขนาดที่ดินทำกิน ซึ่งเราก็ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมไปได้มากอีก 2 เท่าตัว จากพื้นที่ดินที่เขาได้ถวายไว้ เจริญพร"

(กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
(กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่)