ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่แผนที่และการเดินทางมามูลนิธิสวนแก้ว

หากท่านมีข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน/สอบถาม 02-921-5603, 02-921-6262
หากท่านประสงค์ตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง กรุณาคลิกที่นี่
หากท่านประสงค์บริจาคสิ่งของเหลือใช้ กรุณาคลิกที่นี่
เพื่อเข้าสู่ระบบ http://maps.google.co.th/ โดยให้ท่านกรอกข้อมูลค้นหาว่า วัดสวนแก้ว
หมายเหตุ การทำงานของระบบจะแสดงภาพช้าเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วของ internet ของท่าน

 
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.