ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่


วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 34
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 35
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 36
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 37
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 38
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 39
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 40
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 41
 
5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

ในการสมัครสมาชิกวารสารกัลยาโณ ผ่าน Mail  ที่ bookkan54@gmail.com

  1. 1ปี 4ฉบับ ราคา  200 บาท [รวมค่าจัดส่ง] 
  2. อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ตามกำลังศรัทธา [โดยจะจัดพิมพ์ชื่ออุปถัมภ์ลงในหนังสือกัลยาโณฉบับต่อๆไป]

กรุณาแจ้งที่อยู่พร้อมรายละเอียดผู้ที่สมัครสมาชิก
และแจ้งหรือ แนบสลิปการโอนเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางใหญ่ มูลนิธิสวนแก้ว
เลขบัญชี  269-2-12533-1

 

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มรดกพุทธทาส
เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
หนังสืออ่านแล้วหายโง่!
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.