ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่


Share

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี

มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์ ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ -30 มีนาคม ของทุกปี โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 12-15 ปี รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด !

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622
 

ระเบียบการ
การบรรพชาสามเณร (บวชเณร)
วัดสวนแก้ว นนทบุรี

มีการจัดบวชเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน (โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขอบรรพชา
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มีนาคม ของทุกปี
- รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ ๑๒ - ๑๕ ปี
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนบรรพชา ๕ วัน
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับสามเณรทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช (แล้วแต่ศรัทธา)

กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการบรรพชา
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท (บวชพระ)
วัดสวนแก้ว นนทบุรี


มีการจัดอุปสมบทพระทุก ๒ เดือน (จัดเป็นรุ่น)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขออุปสมบท
- เปิดรับสมัคร ทุกวัน
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนอุปสมบท ๗ วัน ของแต่ละรุ่นที่จัดบวช
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับพระใหม่ทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช (แล้วแต่ศรัทธา)

กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการอุปสมบท
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- ผู้ถือบวช ห้ามมีรอยสักตามตัว

เอกสารที่ต้องนำมามีดังนี้
1.ใบสมัครบรรพชา-อุปสมบท
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
5.ใบตรวจเลือดจากแพทย์(ตรวจเอดส์)
6.ใบตรวจสารเสพติดจากแพทย์ (ตรวจปัสสาวะ)

สิ่งของที่ต้องนำมามีดังนี้
- ชุดขาว 2-3 ชุด
- ของใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ ยาสระผม แปรง-ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ขันน้ำ ถังน้ำ
- เสื่อ หมอน ผ้าห่ม นาฬิกาปลุก ไฟฉาย และอื่น ๆ ที่จำเป็น

เครื่องบวชของพระทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้กับผู้บวชทุกท่าน
(ค่าใช้จ่ายการบวช แล้วแต่ทำบุญ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดยรรยง  โทร 08-9076-0622

 
 

ระเบียบการ
การบวชพระธรรมทายาท
วัดสวนแก้ว นนทบุรี


มีการจัดอุปสมบทพระทุก ๒ เดือน (จัดเป็นรุ่น)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขออุปสมบท
- เปิดรับสมัคร ทุกวัน
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนอุปสมบท ๗ วัน ของแต่ละรุ่นที่จัดบวช
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับพระใหม่ทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช


กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการอุปสมบท
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- ผู้ถือบวช ห้ามมีรอยสักตามตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622
 
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.