ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่
ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้ว

โปรดติดต่อ

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
วัดสวนแก้ว/ มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์
55/1 ม.1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

หรือสั่งจ่ายในนาม
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 269-2-12533-1

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณา ส่งสลิปการโอนเงินมาที่
E-mail : bookkan54@gmail.com

สำนักงานมูลนิธิสวนแก้ว

โทรศัพท์

02-595-1444, 02-921-5601-4,
02-921-5023, 02-921-5022
02-921-6310 , 02-921-6391,
02-595-1946, 02-595-1947,
02-921-6262

เบอร์ต่อภายใน

บริจาคสิ่งของ กด 1
มือถือ   : 098-310-3956, 098-458-6999
            092-288-4859, 092-506-1112
            092-506-1115, 092-940-3125

E-mail  : kanlayano@gmail.com
Line ID : 02-595-1444, @sk1444
(ติดต่อได้ทุกวันในเวลาทำการ 8.00-17.00 น.)

กิจนิมนต์และค่ายจริยธรรม กด 2
E-mail : bookkan54@gmail.com                 
Line ID :  085-658-1221

ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ กด 0

  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.