ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ


เสื้อฅนไม่ยอมจน

หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิสวนแก้ว

โปรดติดต่อ

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
วัดสวนแก้ว/ มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 

หรือสั่งจ่ายในนาม
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
บัญชีออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 269-2-12533-1

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณา ส่งสลิปการโอนเงินมาที่
E-mail : bookkan54@gmail.com

สำนักงานมูลนิธิสวนแก้ว

โทรศัพท์

02-595-1444, 02-921-5601-4,
02-921-5023, 02-921-6310,
02-921-6391, 02-595-1946,
02-595-1947, 02-921-6262

โทรสาร 02-921-5022
เบอร์ต่อภายใน

บริจาคสิ่งของ กด 1
มือถือ : 092-940-3125, 098-310-3956
E-mail : kanlayano@gmail.com
โทรสาร : 02-921-5022                                 
Line ID :  02-595-1444
(ติดต่อได้ทุกวันในเวลาทำการ 8.00-17.00 น.)

กิจนิมนต์และค่ายจริยธรรม กด 2
E-mail : bookkan54@gmail.com                 
Line ID :  085-658-1221

ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ กด 0