ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


เล่าไว้เมื่อวัย73ปี พระราชธรรมนิเทศ

วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2567
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่ประวัติความเป็นมาพระพยอม กัลยาโณ
   
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
ประกาศเกียรติคุณและรางวัล
ชีวิตในวัยเด็ก...ชีวิตในวัยรุ่น
สู่ร่มกาสาวพัสตร์
การปฎิบัติธรรม
ปฏิบัติธรรมในป่าช้า
อุปสรรคสำคัญของนักบวช
ประยุกต์หลักธรรมในการทำงาน
การครองสมณเพศ มีส่วนดีอย่างไร
ความทรงของโยมพี่สาวและโยมพี่ชาย "เกี่ยวกับพระพยอม"
   
ประวัติวัดสวนแก้ว
ตราสารจัดตั้ง มูลนิธิสวนแก้ว download pdf
ตราสาร มูลนิธิสวนแก้ว(องค์กรสาธารณประโยชน์) download pdf
ตราสาร มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์ download pdf
ตราสาร มูลนิธิสวนแก้ว download pdf
คณะกรรมการ มูลนิธิสวนแก้ว
 
  มูลนิธิสวนแก้ว

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.