ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 5 : ลอกคราบ

ปี 2532

สภาวะสังคมที่มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มจำนวนขึ้น พระพยอม กัลยาโณ ยังยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่พัก อาหาร และธรรมะแก่ผู้ต้องการเลิกยาเสพติดเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างมากมาย

ซึ่งมีผู้ที่พ้นจากโรคร้ายนี้ ได้ออกไปประกอบสัมมาชีพเป็นพลังที่ดีของสังคมต่อไปเป็นโครงการลอกคราบที่ท่านบอกว่าเป็นการใช้หลักธรรม ขูดเกลาโรคร้าย

พระพยอมใช้ความเพียรพยายามอย่างสูง ที่จะอบรมบ่มนิสัยให้แก่ผู้ประสบเคราะห์กรรม ผู้มีปัญหาบางกลุ่มจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสังคม เนื่องจากเป็นปัญหาที่ร้ายแรง เป็นภัยแก่คนทั่วไป

แต่พระพยอม ยังคงให้ความเมตตาแก่บุคคลเหล่านี้ด้วยความเมตตาแม้บางครั้งจะให้การช่วยเหลือไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดเรื่องที่พัก อาหาร ท่านจะต้องหยิบยื่นให้ทุกคน

ผู้ติดยา ติดสุรา ติดบุหรี่ เป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจชีวิตของเขาเหล่านี้พระพยอมต้องใช้ความอดทน ที่จะให้เขาลดเลิกสิ่งเสพติดบางรายที่เลิกได้ก็ไม่ช่วยชีวิตให้ดีขึ้นได้เนื่องจากสุขภาพสมองเสื่อมสมรรถภาพ เป็นภาระให้พระพยอมต้องให้ความอุปการะต่อไปจนหมดอายุ

สภาพเสื่อมสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด ที่สามารถเลิกได้ท่านก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะให้ความหวังแก่พวกเขาแม้ร่างกายจะพิการ หากมีส่วนใดที่พอจะใช้การได้ท่านจะพยายามให้งานทำตามสภาพร่างกายเป็นการฝึกให้ออกกำลังกาย และฟื้นฟูร่างกายด้วยเป็นความเมตตากรุณาที่ พระพยอมมีแก่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดยากที่ผู้ใดจะเปรียบได้..

...ชีวิตที่มีความหวังอีกครั้ง ภายหลังจากการบำบัด ฟื้นฟู ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อพระพยอม
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.