ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ


เสื้อฅนไม่ยอมจน

หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่


โครงการที่ 18 : คอนโดสุนัข

ปี 2546

อันเนื่องมาจากการประชุมเอเปก ของภาครัฐเมื่อปี 2546 ที่ให้มีการพัฒนาปรับปรุงกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมในการต้อนรับคณะผู้มาประชุม

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ออกทำการตรวจดูแลตามสถานที่ชุมชนต่าง ๆปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและจำเป็นต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน นั่นคือ ปัญหาสุนัขเร่ร่อน ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตเมือง
ฝูงสุนัขที่รอเข้าอยู่ในคอนโดสุนัข ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่สมบูรณ์

แม้จะเป็นภาระอันหนักหน่วง แต่พระอาจารย์พยอม กัลยาโณก็ยังแสดงเจตน์จำนงที่จะเข้าไปช่วยเหลือทันที ท่านจึงจัดที่ในบริเวณสวนและรีบสร้างเป็นที่อยู่ของสุนัขในระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ บรรดาเจ้าของสุนัขต่างนำสุนัขของตนมาปล่อยไว้ ให้เป็นภาระแก่มูลนิธิอย่างยิ่ง

แต่ด้วยความมีเมตตาของพระอาจารย์พยอม กัลยาโณ ทำให้ผู้ที่รับดูแลสุนัข จำเป็นต้องรับหน้าที่ด้วยความอดทน เพราะสุนัขบางตัวเป็นโรคเรื้อน และดุร้าย แต่เพื่อให้คนในสังคมได้อยู่อย่างสงบ พระอาจารย์พยอมจึงต้องทำต่อไปตามปณิธานของท่านนั่นเอง