ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ


เสื้อฅนไม่ยอมจน

หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 10 : ที่พักคนชรา

ปี 2535

แม้แต่คนชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้ง พระพยอม กัลยาโณ ยังให้การเลี้ยงดูอย่างทั่วหน้า ผู้สูงอายุที่เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากท่านไม่เคยได้รับการปฏิเสธ ท่านให้การเลี้ยงดูรักษาพยาบาลจนวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นโครงการบ้านพักคนชรา

ปัจจุบันนี้ ลูกหลานต่างมีภาระต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวทำให้ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เพราะผู้ใหญ่วันนี้จะมีโรคความเหงาเป็นศัตรูเป็นโรคร้ายคอยทำลายจิตใจร่างกายให้ผุ กร่อน ก่อนวัยเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนชราทุกระดับฐานะ โครงการนี้จึงตั้งขึ้นเพื่อเป็นสมาคม สโมสรไว้แลกเปลี่ยนทัศนะ เป็นที่รวมเรื่องอดีตที่คนชรานำมาเล่าให้ฟัง ทั้งยังมีโอกาสช่วยกิจกรรมของวัด ซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลที่คนชราจะได้รับเป็นช่วงสุดท้าย เป็นผลบุญที่จะทำให้จิตใจสุดชื่น
หลวงพ่อพระพยอม กัลยาโณ
มอบทุนและเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ
แม้ลูกหลานจะเห็นว่าผู้สูงอายุไม่มีคุณค่า แต่ที่มูลนิธิสวนแก้ว
พระอาจารย์พยอมจะยกย่องเชิดชู บุคคลเหล่านี้เสมอ
เมื่อสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็ดีตามทำให้มีอายุยืนนาน เป็นหลักชัยของลูกหลานต่อไป ฉะนั้นโครงการนี้จึงเป็นศูนย์รวมคนชราทุกระดับ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนชราว่า

..... ถึงจะแก่ก็แก่อย่างมีคุณภาพ .....

การที่ผู้สูงอายุซึ่งถูกทอดทิ้ง เมื่อได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ ทำให้หลายคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้น ต่างก็ใช้ความรู้ประสบการณ์มากมายมาช่วยแนะนำต่อให้กับผู้ที่พักอาศัยในมูลนิธิ เป็นการศึกษาครบวงจรในระบบครอบครัวจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลาน
ผู้สูงอายุทุกท่าน สามารถจะทำงานเพื่อช่วยสังคมได้ ในภาพเป็นการฉีกกาบมะพร้าว ทำปุ๋ยหมักให้กับต้นไม้