ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 12 : ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯ

ปี 2537

การทำงานทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานของพระพยอม ดังนั้นจำนวนสังฆทาน และสิ่งของบริจาคต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนมากมายจนเหลือพอที่จะเปิดโครงการซุปเปอร์มาเก็ตผู้ยากไร้ เป็นที่รวมสินค้าราคาถูก ให้ประชาชนทั่วไปได้จับจ่ายซื้อหา เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี เพราะเป็นสิ่งของที่ได้มาจากการรับบริจาค ราคาขายจึงถูกมาก เป็นการสงเคราะห์คนในสังคมได้อย่างดี ดังนั้น โครงการซุปเปอร์มาเก็ตผู้ยากไร้จึงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน

จากศรัทธาของญาติโยมที่มีจิตกุศลเข้ามาร่วมบริจาคปัจจัย และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่มูลนิธิ พระพยอมได้จัดแจกให้แก่ผู้ยากไร้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มอบเป็นรางวัลแก่ผู้ทำความดี ให้เป็นกำลังใจแก่คนงานที่มีความขยัน และลด เลิก ละจากอบายมุข ด้วยการจัดทำซุปเปอร์มาเก็ต ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย และกรรมกรทั่วไปที่ยากจน โดยสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
ของเก่าเหลือใช้จากสังคม กลับกลายเป็นสิ้นค้ามือสองที่มีค่า
แม้จะไม่มีเงินก็ซื้อได้ ด้วยการมาช่วยพัฒนาวัดตามความสามารถ ท่านก็จะให้จับจ่ายซื้อสิ่งของตามต้องการ การช่วยเหลือเช่นนี้ เป็นการสอนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเงิน และสิ่งของที่ผู้ใจบุญบริจาคให้ หากได้รับการช่วยเหลือที่ง่ายเกินไป สิ่งนั้นจะดูด้อยค่า ไม่สมกับน้ำใจที่ญาติโยมให้มา สิ่งของที่ได้มาโดยยากลำบาก ย่อมทำให้เกิดความทะนุถนอมและมีค่า
ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้ยากไร้ ที่ทุกคนสามารถซื้อได้ในราคาถูก
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.