ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ


เสื้อฅนไม่ยอมจน

หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 8 : รณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือฯ

ปี 2535

จำนวนเด็กกำพร้าในสังคม หรือ จำนวนเด็กจรจัดเพิ่มมากขึ้นทำให้พระพยอม กัลยาโณ ต้องเข้าไปช่วยเหลือโอบอุ้มให้ที่พัก การศึกษา แก่เด็กดังกล่าว ซึ่งการช่วยเหลือนี้ ท่านได้ส่งให้เรียนจนจบชั้นสูงสุด ตามกำลังของเด็ก คือ โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือให้มีโอกาสได้เรียน

เด็กเหล่านี้ แม้มิใช่บุตรโดยสายเลือด แต่เด็กเหล่านี้ได้รับความอบอุ่นจากพระพยอมอย่างทั่วถึง แม้จะเป็นภาระที่หนักแต่ท่านก็ให้คำตอบที่เป็นความตั้งใจว่า อาตมาไม่มีโอกาสได้เรียนก็ขอส่งเด็กเหล่านี้เรียนแทน ถึงจะไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้เพราะเด็กเหล่านี้มักย้ายไปตามพ่อแม่ แต่ก็ยังดีที่สอนให้พออ่านออก เขียนชื่อสกุลตัวเองได้ ถ้าเด็กต้องการเรียนต่อท่านก็ให้เรียนจนสุดความสามารถ ซึ่งมีหลายคนได้เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัย

นอกจากอาหารใจที่พระพยอมมอบให้เด็กแล้ว
ในเทศกาลพิเศษหลวงพ่อยังมอบอาหาร
ที่แสนอร่อยแก่เด็กเหล่านี้เสมอ
การเข้าประชุม หรือสัมมนาทั่วไป เด็กเหล่านี้ก็สามารถแสดงออกได้อย่างดี
การรับดูแลเด็กเหล่านี้แทนพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อแม่จะต้องออกไปทำงานไกล ๆ ท่านมิได้ถือเป็นสิทธิที่จะครอบครองเด็กเมื่อจบการศึกษาแล้ว ท่านก็จะคืนเด็กให้แก่พ่อแม่ที่แท้จริง ไม่มีการบังคับหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นที่น่าภูมิใจว่า เด็กเหล่านี้เป็นเพียงลูกกรรมกร ลูกคนยากจนแต่เขาสามารถเรียนได้ดีกว่าเด็กที่มีทุกอย่างสมบูรณ์ เป็นโครงการที่ท่านพอใจที่สุด เพราะท่านเล็งเห็นการณ์ไกลว่าให้มีการศึกษาในวัยนี้ เพื่อตัดปัญหาสังคม และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเข้าตำรา

... ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ....

โครงการนี้ประสบความสำเร็จ เพราะมีเด็กที่ด้อยโอกาสจากทุกภาคเข้ามาพึ่งใบบุญของพระพยอมเป็นจำนวนมากและยังเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ปกครองทั่วไป ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาอบรมบ่มนิสัยในโครงการนี้ด้วย ..
ผู้จัดการมูลนิธิสวนแก้ว คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน
ผู้แทนของหลวงพ่อพระพยอม มอบทุนการศึกษา
แก่เด็กๆ ที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี