ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 7 : ช่วยน้องท้องหิว

ปี 2534

ในช่วงปิดเทอม นักเรียนในโรงเรียน ตามต่างจังหวัดที่ยากจน จะเข้ามาหาทุนการศึกษาในมูลนิธิสวนแก้ว ท่านได้จัดหางาน ที่เหมาะสมให้เด็กนักเรียนทำ และติดต่อหาสถานที่นำสินค้าไปจำหน่ายซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้รับทุนการศึกษากลับไปศึกษาต่อ เป็นการผ่อนปรนภาระของพ่อแม่ได้อย่างมาก คือ โครงการเพื่อน้องท้องหิว

พระพยอม ได้ให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งเด็กนักเรียนที่ยากจนประสงค์จะหารายได้พิเศษเป็นทุนการศึกษาในวันหยุด โดยท่านจัดให้เด็กบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด ออกทุนให้ขายของเป็นการสอนให้เด็กรู้จักทำงานหาเงิน ให้รู้จักคุณค่าและความเหนื่อยยากในการที่จะได้เงินมาเป็นพื้น ฐานนิสัยในการประหยัด

อาสาสมัครนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน
และสอนภาษาให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด
แม้จะเหนื่อย แต่ลูกของหลวงพ่อก็สนุกกับงาน
นักเรียนในโครงการเพื่อน้องท้องหิว เข้าพบกับ คุณชัช เตาปูน
เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณที่มอบหนังสือพิมพ์สยามรัฐให้เด็กนักเรียนจำหน่ายในวันหยุดภาคเรียน
โครงการนี้ได้ส่งเสริมให้เด็กได้งานทำที่ดี มีความก้าวหน้าในอนาคตหลายคนแล้ว ทั้งนี้จากการสนับสนุนของห้างร้านบริษัทที่เด็กเหล่านี้ไปทำงานด้วย ซึ่งทางบริษัทได้มองเห็นความมีมานะ อดทน ขยันซื่อสัตย์ที่เด็กเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา

เด็กหลายคนจึงได้รับการอุปการะให้ได้เล่าเรียนต่อในกรุงเทพมหานครจนจบมหาวิทยาลัย จากนายจ้างที่มีเมตตา การทำงานของเด็กนักเรียนในขณะที่อยู่ในมูลนิธิ พระพยอมได้มอบหมายงานที่เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบที่ดี มีความขยันอดทน และทำงานเป็นกลุ่มได้ นับว่าเป็นการปูพื้นฐานการทำงานที่ดีแก่เด็กนักเรียนได้อย่างยั่งยืน
ทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาและสิ่งของต่างๆ จากหลวงพ่อพระพยอม
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหาทุนการศึกษาในวันหยุดภาคเรียน

ปี 2557

ในช่วงภาคฤดูร้อน มีนักเรียนจากต่างจังหวัดอื่นเข้ามาทำงานที่จะขอรับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิสวนแก้วฯ   ในปีนี้จำนวน 600 คน มูลนิธิสวนแก้วฯ จัดสรรงานให้ทำโดยตามความถนัด   เด็ก ๆ จะได้รับค่าแรง 150.- บาท /วัน + เบี้ยขยัน  และเด็กที่มีอายุน้อยกว่าจะได้รับค่าแรง 120.-บาท ต่อวัน + เบี้ยขยัน ทุกคนจะได้รับอาหาร 3 มื้อและที่พักฟรีกับทุกคน  

มูลนิธิสวนแก้วฯ สรุปทุนการศึกษาช่วงภาคฤดูร้อนนี้ ได้จ่ายทุนการศึกษาประมาณ 4 ล้านบาท
เด็กส่วนใหญ่มีความสุข และคาดว่าจะกลับมาในอนาคต   
 
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.