ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 11 : สะพานบุญ..ฯ

ปี 2536

เมื่อปี พ.ศ.2536 พระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศ [พระพยอม กลฺยาโณ]ดำริเริ่มต้นโครงการสะพานบุญขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากช่วงที่ท่านได้ออกไปบรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ได้พบเห็นมนุษย์ และสุนัขรุมกองขยะ สร้างความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง

การทอดผ้าป่าขยะ ที่สนามหลวง ขยะที่กองอยู่เต็มสนามหลวง เป็นขยะที่สังคมไม่ต้องการ แต่พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ สามารถแปรรูปให้เป็นประโยชน์ได้ จนได้รับสมญานามว่า พระผู้เลี้ยงคนด้วยขยะ
เกิดเวทนาตระหนักถึงอนิจจตา คนมั่งมีก็รวยล้นฟ้า ผู้ยากไร้หาของกินก็ยังยาก พระเดชพระคุณจึงเสนอโครงการผู้มั่งมีพบผู้ยากไร้ อีกนัยหนึ่งก็คือสะพานบุญ กล่าวคือ สะพานที่เชื่อมถึงกันระหว่างคนสองสถานะ โดยมีบุญเป็นตัวเชื่อม สิ่งของที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด ถูกแจกจ่ายไปยังผู้ยากไร้ นอกจากนี้ สิ่งของบางประเภทนำออกจำหน่ายเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือผู้ยากไร้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน บริษัท ดีโป จำกัด ต่ออายุโครงการโดยการบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพโครงการให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป ส่วนสาธารณชนตอบรับโครงการนี้ด้วยความยินดี ต่อเนื่อง และกระตือรือร้น โครงการนี้ จึงกลายเป็นโครงการที่สิบเอ็ดของมูลนิธิสวนแก้ว ที่สร้างพื้นที่ชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีทางเลือกอีกโครงการหนึ่ง
เมื่อแปรรูปขยะจนมีค่าสักเท่าไรก็ตาม พระพยอมก็คืนสิ่งนั้น ให้แก่สังคมทั้งหมด
ด้วยการอุปการะผู้ด้วยโอกาส หรือที่หลายคนบอกว่า เขาเหล่านั้นคือ ขยะสังคม
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.