ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

คณะกรรมการ
มูลนิธิสวนแก้ว


ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)


วารสารกัลยาโณ

ปฏิทินธรรม2565หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

 
อ่านเพิ่มเติมที่นี่โครงการที่ 9 : สลบมาฟื้นไป

ปี 2535

ในปีเดียวกัน อุบัติภัยต่าง ๆ ทวีจำนวนมากขึ้น ผู้ที่ถูกไฟไหม้บ้าน น้ำท่วม ถูกไล่ที่ ไม่มีที่พักอาศัยท่านจึงเปิด โครงการสลบมา พื้นไป โดยร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ให้การอนุเคราะห์แก่คนเดือดร้อนทั่วไป
จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ เพื่อสงเคราะห์คนที่ถูกไฟไหม้น้ำท่วม

โดยร่วมมือกับกรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งเป็นบ้านพักฉุกเฉินที่ผู้ประสบเคราะห์กรรมสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ซึ่งพระพยอม จะอนุเคราะห์ด้วยอาหาร ที่พัก เครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมธรรมะที่อบอุ่นแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรม จนกว่าจะมีกำลังกาย กำลังใจพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับการทำมาหากินของการดำเนินชีวิตต่อไปชั่วโมง

การสอบถามปัญหา และการแนะนำให้ผู้ประสบเคราะห์กรรม
เป็นสิ่งที่หลวงพ่อพระพยอมมอบให้ทุกคน
ระหว่างพักฟื้นใจ ท่านจะจัดหางานอดิเรกเสริมให้เป็นรายได้ก่อนที่จะออกจากโครงการภายหลังที่ได้รับการฟื้นฟูจิตใจ มีหลายครอบครัวไม่ประสงค์จะออกไปจากมูลนิธิ พระพยอมยังได้ให้การอุปถัมภ์ต่อ

โดยให้เข้าไปอยู่ในโครงการร่มโพธิ์แก้ว ซึ่งทุกคนจะต้องลดเลิกอบายมุขและทำงาน ส่วนผู้มีบุตรหลาน ท่านก็ส่งเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมูลนิธิ เป็นการอนุเคราะห์ทั้งครอบครัว ให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ตลอดไป
สภาพผู้ด้อยโอกาส ในโครงการสลบมาฟื้นไป
 
  มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์

เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand
Tel : (66)02-595-1444, (66)02-595-1946
Fax. (66)02-921-5022
 
 
โอนเงินร่วมบริจาค ชื่อบัญชี
มูลนิธิสวนแก้ว โดยพระราชธรรมนิเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางใหญ่ เลขที่บัญชี เลขที่ 269-2-12533-1
Email : bookkan54@gmail.com
©2020 Kanlayano All rights reserved.