ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

 

เสื้อฅนไม่ยอมจน
เสื้อฅนไม่ยอมจน

 

เสื้อฅนไม่ยอมจน
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"
เสื้อฅนไม่ยอมจน
 
เสื้อฅนไม่ยอมจน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ
Share

ข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว
เคานต์ธรรม ปี62 31-12-62 facebook 31/12/2562
เคานต์ดาวน์ เคานต์ธรรม ปี 63 31-12-62 facebook 31/12/2562
ส่งท้ายปี62-2 31-12-62 facebook 31/12/2562
ส่งท้ายปี62-1 31-12-62 facebook 31/12/2562
เตือนไว้ 20-12-62 facebook 20/12/2562
ขอเชิญสวดมนต์ข้ามปี เคานต์ดาวน์ เคานต์ธรรม 2563 10/12/2562
เทศน์วันพ่อ 5-12-62 facebook 05/12/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 1-12-62 facebook 01/12/2562
เงินบริจาค มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที 8 ประจำปี 2562 30/11/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 3-11-62 facebook 03/11/2562
ทอดกฐิน ปี 62 20-10-62 facebook 20/10/2562
อานิสงส์บุญกฐิน 20-10-62 facebook 20/10/2562
บุญกฐิน 62 20-10-62 facebook 20/10/2562
เทศวันอาทิตย์ในพรรษา 13-10-62 facebook 13/10/2562
สุนทรทานบุญออกพรรษา 13-10-62 facebook 13/10/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 6-10-62 06/10/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 29-9-62 29/09/2562
เทศน์วันพระในพรรษา 28-9-62 28/09/2562
มีเทศน์ มีทอล์ค ๘ facebook 22/09/2562
เทศน์วันพระในพรรษา 21-9-62 facebook 21/09/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 15-9-62 facebook 15/09/2562
เทศน์วันพระในพรรษา 13-9-62 facebook 13/09/2562
เทศน์วันพระในพรรษา 6-9-62 facebook 06/09/2562
เหลื่อมล้ำ เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 1-9-62 mp3 01/09/2562
รวยกับเลิศ ชุด 2 เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 25-8-62 mp3 25/08/2562
รวยกับเลิศ ชุด 1 เทศน์วันพระในพรรษา 23-8-62 mp3 23/08/2562
ชาวพุทธกับความรู้ เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 18-8-62 mp3 18/08/2562
ระวังเรื่องเท็จกำลังระบาด เทศน์วันพระในพรรษา 15-8-62 mp3 15/08/2562
คุณค่าความเป็นแม่ เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 11-8-62 mp3 11/08/2562
อะไรจะยิ่งไปกว่านี้ไม่มี เทศน์วันพระในพรรษา 8-8-62 mp3 08/08/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 1-9-62 facebook 01/09/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 29-8-62 facebook 29/08/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 25-8-62 facebook 25/08/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 18-8-62 facebook 18/08/2562
เทศน์วันพระในพรรษา 15-8-62 facebook 15/08/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 11-8-62 facebook 11/08/2562
เทศน์วันพระในพรรษา 8-8-62 facebook 08/08/2562
เชิญรับชมถ่ายทอดสด มหกรรมเทศนาธรรม "มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8" ตอน "สุขในธรรม" 4-8-62 facebook 04/08/2562
เทศน์ต้นเดือน 3-8-62 facebook 03/08/2562
หาสุขเชียงใหม่ 31-7-62 facebook 03/08/2562
ตัวช่วยให้เกิดปัญญา เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 3-8-62 mp3 03/08/2562
คิดต่างมีทั้งดีและเสีย เทศน์วันพระในพรรษา 31-7-62 mp3 31/07/2562
ธรรมที่ควรระลึกไว้ เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 28-7-62 mp3 31/07/2562
แผลใหญ่ เทศน์วันพระในพรรษา 24-7-62 mp3 31/07/2562
ธรรมปาฏิโมกข์ เทศน์วันพระในพรรษา 31-7-62 facebook 31/07/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 28-7-62 facebook 31/07/2562
pdf_หนังสืออ่านแล้วหายโง่! 24/07/2562
เห็นต่างมีคุณและโทษ เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 21-7-62 mp3 24/07/2562
เข้าพรรษา ปี62 เทศน์วันเข้าพรรษา 17-7-62 mp3 24/07/2562
อาสาฬหบูชา ปี62 (ค่ำ) เทศน์วันอาสาฬหบูชา 16-7-62 mp3 24/07/2562
อาสาฬหบูชา ปี62 (บ่าย) เทศน์วันอาสาฬหบูชา 16-7-62 mp3 24/07/2562
หากินอย่าหากรรม เทศน์ต้นเดือน 7-7-62 mp3 24/07/2562
ธรรมปาฏิโมกข์ เทศน์วันพระในพรรษา 24-7-62 facebook 24/07/2562
เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 21-7-62 facebook 21/07/2562
สุนทรทานเข้าพรรษา บ่าย 17-7-62 facebook 17/07/2562
สุนทรทานเข้าพรรษา เช้า 17-7-62 facebook 17/07/2562
สุนทรธรรมเพ็ญเดือน 8 ค่ำ 16-7-62 facebook 07/07/2562
สุนทรทานเพ็ญเดือน 8 บ่าย 16-7-62 facebook 16/07/2562
สุนทรทานเพ็ญเดือน 8 เช้า 16-7-62 facebook 16/07/2562
ประกวดเรียงความ งานวันเด็กปี 2563 08/07/2562
เข้าพรรษา ยุค 4.0 กับหลวงพ่อพยอม 07/07/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือนกรกฏาคม 7-7-62 07/07/2562
เพิ่มพลังหัวใจ ฟังพระฟังธรรมและลดละเลิก 11 กค 62 04/07/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือนมิถุนายน 2-6-62 04/07/2562
ยอดเงินบริจาค มีเทคน์มีทอล์คปีที่8 23-06-62 27/06/2562
เปิดปูมหลังพุทธทาส เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 2-6-62 mp3 02/06/2562
9 ข้ามพ้นความโง่ (3) เทศน์วันปีใหม่ 1-1-62 mp3 31/05/2562
สุขสมบูรณ์ เทศน์วันอาทิตย์ต้นเกือน 6-1-62 mp3 31/05/2562
มันเปลี่ยนไป เทศน์อาทิตย์ต้นเดือน 3-2-62 mp3 31/05/2562
มาฆบูชา ปี62 (บ่าย) เทศน์วันมาฆบูชา 19-2-62 mp3 31/05/2562
มาฆบูชา ปี62 (ค่ำ) เทศน์วันมาฆบูชา 19-2-62 mp3 31/05/2562
วิปริต 3 กลุ่ม เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 3-3-62 mp3 31/05/2562
วิกฤติที่ไม่มีใครแย้ง เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 9-4-62 mp3 31/05/2562
สงกรานต์ ปี62 เทศน์วันสงกรานต์ 13-4-62 mp3 31/05/2562
ครอบครัวเข้มแข็ง เทศน์วันครอบครัว 14-4-62 mp3 31/05/2562
วันสมองแรงงานแห่งชาติ เทศน์วันแรงงาน 1-5-62 mp3 31/05/2562
วิสาขบูชา ปี 62 (ค่ำ) เทศน์วันวิสาขบูชา 15-5-62 mp3 31/05/2562
วิสาขบูชา ปี 62 (บ่าย) เทศน์วันวิสาขบูชา 18-5-62 mp3 31/05/2562
สุขเกษตร เทศน์วันเสาร์ 8-9-61 mp3 31/05/2562
สุซซะ เปรอะ ! เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 16-9-61 mp3 31/05/2562
สุขหลังเกษียณ เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 30-9-61 mp3 31/05/2562
สุขที่ซุกไว้ เทศน์วันอาทิตย์ในพรรษา 21-10-61 mp3 31/05/2562
กฐินปี61 เทศน์วันทอดกฐิน 28-10-61 mp3 31/05/2562
อย่าเป็นเหยื่อเพิ่ม เทศน์อาทิตย์ต้นเดือน 3-11-61 mp3 31/05/2562
พระอัจฉริยภาพ ร9 เทศน์วันพ่อ 5-12-61 mp3 31/05/2562
9 ข้ามพ้นความโง่ (1) เทศน์เคานต์ดาวน์ (บ่าย) 31-12-61 mp3 31/05/2562
9 ข้ามพ้นความโง่ (2) เทศน์เคานต์ดาว (ค่ำ) 31-12-61 mp3 31/05/2562
เมืองพัทยา ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล 21 มิถุนายน 2562 30/05/2562
มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่8 ตอน สุขในธรรม 23มิถุนายน 2562 30/05/2562
สืบสานปณิธานพุทธทาส facebook 28/05/2562
สืบสานสุดหัวใจ facebook 28/05/2562
สุนทรธรรมเพ็ญเดือน 6 (ภาคค่ำ) 18-5-62 facebook 16/05/2562
สุนทรธรรมเพ็ญเดือน 6 (ภาคบ่าย) 18-5-62 facebook 16/05/2562
วารสารกัลยาโณ ปีที่ 11 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม pdf 16/05/2562
วันครอบครัว ปี 62 facebook 14/04/2562
สรงน้ำพระมหาสงกรานต์ 62 facebook 14/04/2562
ตรุษสงกรานต์ ปี 62 facebook 13/04/2562
สงกรานต์ 62 facebook 13/04/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 7-4-62 facebook 07/04/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 3-3-62 facebook 03/03/2562
เทศนามาฆะ (ภาคค่ำ)facebook 19/02/2562
เทศนามาฆะบูชา facebook 19/02/2562
เพ็ญ มาฆะสุนทรทาน facebook 19/02/2562
ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา 2562 03/02/2562
เทศน์วันอาทิตย์ต้นเดือน 3-2-62 facebook 03/02/2562
อิ่มท้อง อิ่มบุญ facebook 13/01/2562
วารสารกัลยาโณ ปีที่ 10 ฉบับที่ 34 ประจำเดือน ธันวาคม-มกราคม-กุมภาพันธ์ 12/01/2562
เวทีเสวนา (รอบชิงชนะเลิศ) "ยุวชนมีส่วนพัฒนาสังคมโลก" 12-1-62 facebook 12/01/2562
เวทีเสวนา 2 (รอบแรก) "ยุวชนมีส่วนพัฒนาสังคมโลก" 12-1-62 facebook 12/01/2562
เวทีเสวนา 1 (รอบแรก) "ยุวชนมีส่วนพัฒนาสังคมโลก" 12-1-62 facebook 12/01/2562
วันเด็กแห่งชาติ 2562 -2 facebook 12/01/2562
วันเด็กแห่งชาติ 2562 -1 facebook 12/01/2562
โบนัสจิตอาสา มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์ 9-1-62 facebook 09/01/2562
เทศน์ต้นเดือน 1-1-62 v 01/01/2562
สวัสดีปีหมู 62 -2 facebook 01/01/2562
สวัสดีปีหมู 62 -1 facebook 01/01/2562
เคานต์จิต ก้าวข้ามปีชีวีชื่นบานปี 62 facebook 31/12/2561
เคานต์ธรรม ก้าวข้ามปีชีวีชื่นบานปี 62 facebook 31/12/2561
เคานต์ดาวน์ สวดมนต์ข้ามปี facebook 31/12/2561
ก้าวข้ามปีจอfacebook 31/12/2561
บุญส่งท้ายปีจอfacebook 31/12/2561
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2566 2566
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2565 2565
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2564 2564
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2563 2563
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2562 2562
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2561 2561
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2560 2560
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2559 2559
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2558 2558
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2557 2557
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2556 2556
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2555 2555
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2554 2554
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2553 2553
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2552 2552