ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

Share

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี

มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์ ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ -30 มีนาคม ของทุกปี โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 9-15 ปี รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด !

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622
 

ระเบียบการ
การบรรพชาสามเณร (บวชเณร)
วัดสวนแก้ว นนทบุรี

มีการจัดบวชเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน (โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขอบรรพชา
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มีนาคม ของทุกปี
- รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ ๙ - ๑๕ ปี
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนบรรพชา ๕ วัน
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับสามเณรทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช (แล้วแต่ศรัทธา)

กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการบรรพชา
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท (บวชพระ)
วัดสวนแก้ว นนทบุรี


มีการจัดอุปสมบทพระทุก ๒ เดือน (จัดเป็นรุ่น)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขออุปสมบท
- เปิดรับสมัคร ทุกวัน
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนอุปสมบท ๗ วัน ของแต่ละรุ่นที่จัดบวช
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับพระใหม่ทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช (แล้วแต่ศรัทธา)

กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการอุปสมบท
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- ผู้ถือบวช ห้ามมีรอยสักตามตัว

เอกสารที่ต้องนำมามีดังนี้
1.ใบสมัครบรรพชา-อุปสมบท
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
5.ใบตรวจเลือดจากแพทย์(ตรวจเอดส์)
6.ใบตรวจสารเสพติดจากแพทย์ (ตรวจปัสสาวะ)

สิ่งของที่ต้องนำมามีดังนี้
- ชุดขาว 2-3 ชุด
- ของใช้ส่วนตัวเช่น สบู่ ยาสระผม แปรง-ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ขันน้ำ ถังน้ำ
- เสื่อ หมอน ผ้าห่ม นาฬิกาปลุก ไฟฉาย และอื่น ๆ ที่จำเป็น

เครื่องบวชของพระทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้กับผู้บวชทุกท่าน
(ค่าใช้จ่ายการบวช แล้วแต่ทำบุญ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622

 
 

ระเบียบการ
การบวชพระธรรมทายาท
วัดสวนแก้ว นนทบุรี


มีการจัดอุปสมบทพระทุก ๒ เดือน (จัดเป็นรุ่น)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขออุปสมบท
- เปิดรับสมัคร ทุกวัน
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนอุปสมบท ๗ วัน ของแต่ละรุ่นที่จัดบวช
- ผู้สมัครอุปสมบท ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับพระใหม่ทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช


กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการอุปสมบท
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- ผู้ถือบวช ห้ามมีรอยสักตามตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622


 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
Thailand Web Stat
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com