ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 11 : สะพานบุญ..ฯ

ปี 2536

เมื่อปี พ.ศ.2536 พระเดชพระคุณพระราชธรรมนิเทศ [พระพยอม กลฺยาโณ]ดำริเริ่มต้นโครงการสะพานบุญขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากช่วงที่ท่านได้ออกไปบรรยายธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ได้พบเห็นมนุษย์ และสุนัขรุมกองขยะ สร้างความเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่ง

การทอดผ้าป่าขยะ ที่สนามหลวง ขยะที่กองอยู่เต็มสนามหลวง เป็นขยะที่สังคมไม่ต้องการ แต่พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ สามารถแปรรูปให้เป็นประโยชน์ได้ จนได้รับสมญานามว่า พระผู้เลี้ยงคนด้วยขยะ
เกิดเวทนาตระหนักถึงอนิจจตา คนมั่งมีก็รวยล้นฟ้า ผู้ยากไร้หาของกินก็ยังยาก พระเดชพระคุณจึงเสนอโครงการผู้มั่งมีพบผู้ยากไร้ อีกนัยหนึ่งก็คือสะพานบุญ กล่าวคือ สะพานที่เชื่อมถึงกันระหว่างคนสองสถานะ โดยมีบุญเป็นตัวเชื่อม สิ่งของที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด ถูกแจกจ่ายไปยังผู้ยากไร้ นอกจากนี้ สิ่งของบางประเภทนำออกจำหน่ายเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือผู้ยากไร้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน บริษัท ดีโป จำกัด ต่ออายุโครงการโดยการบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพโครงการให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป ส่วนสาธารณชนตอบรับโครงการนี้ด้วยความยินดี ต่อเนื่อง และกระตือรือร้น โครงการนี้ จึงกลายเป็นโครงการที่สิบเอ็ดของมูลนิธิสวนแก้ว ที่สร้างพื้นที่ชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีทางเลือกอีกโครงการหนึ่ง
เมื่อแปรรูปขยะจนมีค่าสักเท่าไรก็ตาม พระพยอมก็คืนสิ่งนั้น ให้แก่สังคมทั้งหมด
ด้วยการอุปการะผู้ด้วยโอกาส หรือที่หลายคนบอกว่า เขาเหล่านั้นคือ ขยะสังคม
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com