ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 9 : สลบมาฟื้นไป

ปี 2535

ในปีเดียวกัน อุบัติภัยต่าง ๆ ทวีจำนวนมากขึ้น ผู้ที่ถูกไฟไหม้บ้าน น้ำท่วม ถูกไล่ที่ ไม่มีที่พักอาศัยท่านจึงเปิด โครงการสลบมา พื้นไป โดยร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์ให้การอนุเคราะห์แก่คนเดือดร้อนทั่วไป
จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ เพื่อสงเคราะห์คนที่ถูกไฟไหม้น้ำท่วม

โดยร่วมมือกับกรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งเป็นบ้านพักฉุกเฉินที่ผู้ประสบเคราะห์กรรมสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ซึ่งพระพยอม จะอนุเคราะห์ด้วยอาหาร ที่พัก เครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมธรรมะที่อบอุ่นแก่ผู้ประสบเคราะห์กรรม จนกว่าจะมีกำลังกาย กำลังใจพร้อมที่จะออกไปต่อสู้กับการทำมาหากินของการดำเนินชีวิตต่อไปชั่วโมง

การสอบถามปัญหา และการแนะนำให้ผู้ประสบเคราะห์กรรม
เป็นสิ่งที่หลวงพ่อพระพยอมมอบให้ทุกคน
ระหว่างพักฟื้นใจ ท่านจะจัดหางานอดิเรกเสริมให้เป็นรายได้ก่อนที่จะออกจากโครงการภายหลังที่ได้รับการฟื้นฟูจิตใจ มีหลายครอบครัวไม่ประสงค์จะออกไปจากมูลนิธิ พระพยอมยังได้ให้การอุปถัมภ์ต่อ

โดยให้เข้าไปอยู่ในโครงการร่มโพธิ์แก้ว ซึ่งทุกคนจะต้องลดเลิกอบายมุขและทำงาน ส่วนผู้มีบุตรหลาน ท่านก็ส่งเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมูลนิธิ เป็นการอนุเคราะห์ทั้งครอบครัว ให้มีการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ตลอดไป
สภาพผู้ด้อยโอกาส ในโครงการสลบมาฟื้นไป
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com