ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 8 : รณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือฯ

ปี 2535

จำนวนเด็กกำพร้าในสังคม หรือ จำนวนเด็กจรจัดเพิ่มมากขึ้นทำให้พระพยอม กัลยาโณ ต้องเข้าไปช่วยเหลือโอบอุ้มให้ที่พัก การศึกษา แก่เด็กดังกล่าว ซึ่งการช่วยเหลือนี้ ท่านได้ส่งให้เรียนจนจบชั้นสูงสุด ตามกำลังของเด็ก คือ โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือให้มีโอกาสได้เรียน

เด็กเหล่านี้ แม้มิใช่บุตรโดยสายเลือด แต่เด็กเหล่านี้ได้รับความอบอุ่นจากพระพยอมอย่างทั่วถึง แม้จะเป็นภาระที่หนักแต่ท่านก็ให้คำตอบที่เป็นความตั้งใจว่า อาตมาไม่มีโอกาสได้เรียนก็ขอส่งเด็กเหล่านี้เรียนแทน ถึงจะไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้เพราะเด็กเหล่านี้มักย้ายไปตามพ่อแม่ แต่ก็ยังดีที่สอนให้พออ่านออก เขียนชื่อสกุลตัวเองได้ ถ้าเด็กต้องการเรียนต่อท่านก็ให้เรียนจนสุดความสามารถ ซึ่งมีหลายคนได้เรียนถึงขั้นมหาวิทยาลัย

นอกจากอาหารใจที่พระพยอมมอบให้เด็กแล้ว
ในเทศกาลพิเศษหลวงพ่อยังมอบอาหาร
ที่แสนอร่อยแก่เด็กเหล่านี้เสมอ
การเข้าประชุม หรือสัมมนาทั่วไป เด็กเหล่านี้ก็สามารถแสดงออกได้อย่างดี
การรับดูแลเด็กเหล่านี้แทนพ่อแม่ ในกรณีที่พ่อแม่จะต้องออกไปทำงานไกล ๆ ท่านมิได้ถือเป็นสิทธิที่จะครอบครองเด็กเมื่อจบการศึกษาแล้ว ท่านก็จะคืนเด็กให้แก่พ่อแม่ที่แท้จริง ไม่มีการบังคับหรือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นที่น่าภูมิใจว่า เด็กเหล่านี้เป็นเพียงลูกกรรมกร ลูกคนยากจนแต่เขาสามารถเรียนได้ดีกว่าเด็กที่มีทุกอย่างสมบูรณ์ เป็นโครงการที่ท่านพอใจที่สุด เพราะท่านเล็งเห็นการณ์ไกลว่าให้มีการศึกษาในวัยนี้ เพื่อตัดปัญหาสังคม และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตเข้าตำรา

... ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ....

โครงการนี้ประสบความสำเร็จ เพราะมีเด็กที่ด้อยโอกาสจากทุกภาคเข้ามาพึ่งใบบุญของพระพยอมเป็นจำนวนมากและยังเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ปกครองทั่วไป ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาอบรมบ่มนิสัยในโครงการนี้ด้วย ..
ผู้จัดการมูลนิธิสวนแก้ว คุณสมบัติ ชาตะรูปะชีวิน
ผู้แทนของหลวงพ่อพระพยอม มอบทุนการศึกษา
แก่เด็กๆ ที่เรียนดีเป็นประจำทุกปี
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com