ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 7 : ช่วยน้องท้องหิว

ปี 2534

ในช่วงปิดเทอม นักเรียนในโรงเรียน ตามต่างจังหวัดที่ยากจน จะเข้ามาหาทุนการศึกษาในมูลนิธิสวนแก้ว ท่านได้จัดหางาน ที่เหมาะสมให้เด็กนักเรียนทำ และติดต่อหาสถานที่นำสินค้าไปจำหน่ายซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้รับทุนการศึกษากลับไปศึกษาต่อ เป็นการผ่อนปรนภาระของพ่อแม่ได้อย่างมาก คือ โครงการเพื่อน้องท้องหิว

พระพยอม ได้ให้โรงเรียนต่าง ๆ ส่งเด็กนักเรียนที่ยากจนประสงค์จะหารายได้พิเศษเป็นทุนการศึกษาในวันหยุด โดยท่านจัดให้เด็กบำเพ็ญประโยชน์ภายในวัด ออกทุนให้ขายของเป็นการสอนให้เด็กรู้จักทำงานหาเงิน ให้รู้จักคุณค่าและความเหนื่อยยากในการที่จะได้เงินมาเป็นพื้น ฐานนิสัยในการประหยัด

อาสาสมัครนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียน
และสอนภาษาให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด
แม้จะเหนื่อย แต่ลูกของหลวงพ่อก็สนุกกับงาน
นักเรียนในโครงการเพื่อน้องท้องหิว เข้าพบกับ คุณชัช เตาปูน
เพื่อมอบกระเช้าขอบคุณที่มอบหนังสือพิมพ์สยามรัฐให้เด็กนักเรียนจำหน่ายในวันหยุดภาคเรียน
โครงการนี้ได้ส่งเสริมให้เด็กได้งานทำที่ดี มีความก้าวหน้าในอนาคตหลายคนแล้ว ทั้งนี้จากการสนับสนุนของห้างร้านบริษัทที่เด็กเหล่านี้ไปทำงานด้วย ซึ่งทางบริษัทได้มองเห็นความมีมานะ อดทน ขยันซื่อสัตย์ที่เด็กเหล่านี้ได้ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมมา

เด็กหลายคนจึงได้รับการอุปการะให้ได้เล่าเรียนต่อในกรุงเทพมหานครจนจบมหาวิทยาลัย จากนายจ้างที่มีเมตตา การทำงานของเด็กนักเรียนในขณะที่อยู่ในมูลนิธิ พระพยอมได้มอบหมายงานที่เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบที่ดี มีความขยันอดทน และทำงานเป็นกลุ่มได้ นับว่าเป็นการปูพื้นฐานการทำงานที่ดีแก่เด็กนักเรียนได้อย่างยั่งยืน
ทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาและสิ่งของต่างๆ จากหลวงพ่อพระพยอม
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหาทุนการศึกษาในวันหยุดภาคเรียน

ปี 2557

ในช่วงภาคฤดูร้อน มีนักเรียนจากต่างจังหวัดอื่นเข้ามาทำงานที่จะขอรับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิสวนแก้วฯ   ในปีนี้จำนวน 600 คน มูลนิธิสวนแก้วฯ จัดสรรงานให้ทำโดยตามความถนัด   เด็ก ๆ จะได้รับค่าแรง 150.- บาท /วัน + เบี้ยขยัน  และเด็กที่มีอายุน้อยกว่าจะได้รับค่าแรง 120.-บาท ต่อวัน + เบี้ยขยัน ทุกคนจะได้รับอาหาร 3 มื้อและที่พักฟรีกับทุกคน  

มูลนิธิสวนแก้วฯ สรุปทุนการศึกษาช่วงภาคฤดูร้อนนี้ ได้จ่ายทุนการศึกษาประมาณ 4 ล้านบาท
เด็กส่วนใหญ่มีความสุข และคาดว่าจะกลับมาในอนาคต   
 
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com