ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 6 : กระบอกสำรอกกิเลส

ปี 2532

ในปีเดียวกัน อันเป็นการต่อเนื่องจากโครงการลอกคราบ เมื่อผู้ติดยาเลิกเสพได้ พระพยอมได้วางแผนให้ผู้ติดยา เก็บออมทรัพย์ที่จะนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยให้นำเงินที่จะไปซื้อเหล้า ยา บุหรี่ เก็บเข้ากระบอกไม้ไผ่ ที่ท่านนำแจกแก่คนทั่วไป เป็นการออมทรัพย์ เมื่อกระบอกเต็มยังสามารถนำไปใช้กับตนเอง หรือนำไปทำบุญแก่ผู้เดือดร้อนทั่วไป คือ โครงการกระบอกสำรอกกิเลส

เจตนาของโครงการนี้ พระพยอม ได้วางแผนสกัดกั้น กลุ่มคนที่มักจะหลงใหลไปในทางที่ผิดติดอบายมุข เมื่อท่านได้ให้การอนุเคราะห์เรื่องที่พัก อาหาร และสวัสดิการที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้ประสบเคราะห์กรรม บุคคลดังกล่าวก็ยังได้รับเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเป็นกำลังใจที่ท่านมอบให้ แต่เนื่องจากพวกเขายังคงมีความต้องการแบบเดิม ท่านจึงจัดการให้มีโครงการกระบอกสำรอกกิเลส ไว้ป้องกันการใช้จ่ายด้านนี้ไว้

โครงการนี้สามารถทำให้ผู้ด้อยโอกาสเก็บออมทรัพย์ไว้ได้ส่วนหนึ่ง เมื่อเงินออมสะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีแก่พวกเขาเหล่านี้ เป็นการสอนให้เห็นอย่างชัดเจนระหว่างการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย กับการเก็บประหยัดไว้ครั้งละเล็กครั้งละน้อย ทำให้โครงการนี้บรรลุจุดประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยม

บรรดาห้างร้านบริษัทตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้เห็นประโยชน์ของโครงการนี้ จึงได้ร่วมใจนำกระบอกไม้ไผ่ ไปไว้ในสถานที่ของตน ทำให้ผู้ใจบุญได้มีโอกาสทำบุญด้วยวันละเล็กละน้อย เมื่อกระบอกเต็มจึงนำมามอบแก่มูลนิธิต่อไป รายได้ส่วนหนึ่งที่ผู้ใจบุญร่วมศรัทธา เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของมูลนิธิได้อย่างมาก ทั้งยังทำให้ผู้เก็บออมมีความประหยัดและเก็บออมได้ทุกวัน เมื่ออยากจะทำบุญวันละเล็กละน้อยก็สามารถทำได้ทันทีที่บ้าน เป็นการสำรอกความเห็นแก่ตัวของตนเองออก ให้ชีวิตเราเบาสบาย พอสำรอกความเห็นแก่ตัวได้เต็มกระบอกแล้ว จะนำมาบริจาคที่วัด หรือจะทำที่ไหนก็ได้ ไม่มีการผูกมัดใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสกัดมิจฉาชีพที่ปลอมเป็นพระ ชี ออกเรี่ยไรเงินชาวบ้าน
2. เพื่อรวบรวมบุญ ที่กระจายเป็นเบี้ยหัวแตกให้เป็นกอบเป็นกำที่ได้จากการสะสม
3. เพื่อช่วยสงเคราะห์สังคมต่าง ๆ ในกรณีเร่งด่วนเฉพาะกาล เช่น ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ
4. เพื่อประโยชน์ของผู้สะสมเอง ในเวลาเกิดขัดสนก็นำเงินนี้ช่วยตนเองได้ทันที

โครงการนี้มิใช่เป็นการเรี่ยไร หากแต่เป็นการสอนให้รู้จักเก็บออมทรัพย์ ที่หามาได้ อันจะเป็นทางที่ช่วยตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นวิธีที่แยบยล กินใจได้อย่างลึกซึ้ง ที่พระพยอม ได้คิดขึ้นมาอย่างได้สาระ เป็นจิตศิลปะแขนงหนึ่งที่ควรศึกษา

 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com