ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

โครงการที่ 5 : ลอกคราบ

ปี 2532

สภาวะสังคมที่มีผู้ติดยาเสพติดเพิ่มจำนวนขึ้น พระพยอม กัลยาโณ ยังยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่พัก อาหาร และธรรมะแก่ผู้ต้องการเลิกยาเสพติดเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ได้อย่างมากมาย

ซึ่งมีผู้ที่พ้นจากโรคร้ายนี้ ได้ออกไปประกอบสัมมาชีพเป็นพลังที่ดีของสังคมต่อไปเป็นโครงการลอกคราบที่ท่านบอกว่าเป็นการใช้หลักธรรม ขูดเกลาโรคร้าย

พระพยอมใช้ความเพียรพยายามอย่างสูง ที่จะอบรมบ่มนิสัยให้แก่ผู้ประสบเคราะห์กรรม ผู้มีปัญหาบางกลุ่มจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสังคม เนื่องจากเป็นปัญหาที่ร้ายแรง เป็นภัยแก่คนทั่วไป

แต่พระพยอม ยังคงให้ความเมตตาแก่บุคคลเหล่านี้ด้วยความเมตตาแม้บางครั้งจะให้การช่วยเหลือไม่ได้ แต่อย่างน้อยที่สุดเรื่องที่พัก อาหาร ท่านจะต้องหยิบยื่นให้ทุกคน

ผู้ติดยา ติดสุรา ติดบุหรี่ เป็นบุคคลที่สังคมรังเกียจชีวิตของเขาเหล่านี้พระพยอมต้องใช้ความอดทน ที่จะให้เขาลดเลิกสิ่งเสพติดบางรายที่เลิกได้ก็ไม่ช่วยชีวิตให้ดีขึ้นได้เนื่องจากสุขภาพสมองเสื่อมสมรรถภาพ เป็นภาระให้พระพยอมต้องให้ความอุปการะต่อไปจนหมดอายุ

สภาพเสื่อมสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด ที่สามารถเลิกได้ท่านก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะให้ความหวังแก่พวกเขาแม้ร่างกายจะพิการ หากมีส่วนใดที่พอจะใช้การได้ท่านจะพยายามให้งานทำตามสภาพร่างกายเป็นการฝึกให้ออกกำลังกาย และฟื้นฟูร่างกายด้วยเป็นความเมตตากรุณาที่ พระพยอมมีแก่กลุ่มผู้ติดยาเสพติดยากที่ผู้ใดจะเปรียบได้..

...ชีวิตที่มีความหวังอีกครั้ง ภายหลังจากการบำบัด ฟื้นฟู ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อพระพยอม
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com