ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org
Share


ธรรมกตัญญุตานุสรณ์ 

 

พระนนทสารเวที (ปภากโร สมบุญ พูนสาคร) 
ธรรมกตัญญุตานุสรณ์ 

เปรียบหลวงพ่อ ท่านก็เหมือนกับ เป็นพ่อคนที่ 2 หรือองค์ที่ 2 พ่อให้กำเนิดเลือดเนื้อเชื้อไข เมื่อ 2492 แต่หลวงพ่อเมื่อ 16 มิ.ย. 2513 ได้ให้ชีวิตใหม่ ให้กำเนิดใหม่ ให้เกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้า ในพระพุทธศาสนา โดยหลวงพ่อเป็นพระอุปัชฌาย์ การเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านนั้น

คำกล่าวที่ท่านสอนตอนเป็นพระใหม่ ประโยคหนึ่งติดหูตรึงใจก็คือว่า “ให้จำไว้นะ บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว กิริยาวาจาใด ๆ ที่เคยเป็นมาแต่ก่อน ต้องงด ต้องลด ต้องเว้น เพราะเรามีเพศต่างจากฆราวาสแล้ว ขอให้ประพฤติตนเป็นที่งดงามประดับศาสนา” จำที่แม่นที่สุดก็คือประโยคที่ว่า

“มีเพศต่างจากฆราวาสแล้ว ต้องปรับปรุงเพศบรรพชิตให้แนบสนิท ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา” นี่เป็นประโยคหนึ่ง

และบวชมานานไปอยู่สวนโมกข์กลับมาท่านก็มิได้รู้สึกว่า เราไปมอบตัวเป็นศิษย์ใครต่อใคร ท่านก็ยังรักและเมตตาสนับสนุนกิจกรรมของวัดสวนแก้ว อย่างเต็มไม้เต็มมือ เต็มเวลาเต็มความสามารถ จะบวชพระบวชเณรท่านก็จะมาเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ ไม่ได้หยุดหย่อน และเมื่อคราวที่ทำหนังสือประวัติอาตมา ท่านเขียนถึงอาตมาในฐานะพระอุปัชฌาย์กับลูกศิษย์ ท่านก็เขียนได้ซาบซึ้ง ตรึงใจพอใจเป็นอย่างยิ่ง ตามบทความต่อไปนี้ 

“พระพยอม กัลยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นศิษย์ของข้าพเจ้ารูปหนึ่ง ที่ทำให้ข้าพเจ้าในฐานะอุปัชฌาย์ภูมิใจมาก เพราะหลังจาที่เธอได้อุปสมบท เธอมีความพยายามอย่างเยี่ยมยอดที่จะสร้างสรรค์เกียรติให้แต่ตนเองและวงการพระศาสนา เข้าลักษณะที่ว่า “เกิดมาเป็นคน ต้องสร้างงานให้ดี บวชทั้งทีต้องสร้างความดีใส่ตน”

หลังจากบวชไม่นาน จึงได้เข้าไปศึกษาอยู่กับท่านพุทธทาส ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบันว่า เป็นปรมาจารย์ชั้นยอด แล้วเธอก็กลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอน เริ่มอุทิศชีวิตเพื่ออุดมการณ์อันสูงส่ง ริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการระดมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนจำนวนร้อย ๆ รูป ทุกปี และออกบรรยายธรรมตามสถาบันต่าง ๆ จนชื่อเสียงกระพือก้องไปในฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร ด้วยถ้อยทีลีลาวาทะเฉียบคมสมสมัย ตรงไปตรงมา สามารถประยุกต์ธรรมะให้เป็นสิ่งบันเทิงศรัทธา จนได้สมญานามว่า เป็นขวัญใจวัยรุ่น นับว่าได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการสงฆ์และชาวบ้านบางใหญ่ไม่น้อย

แม้ในด้านความประพฤติในฐานะศิษย์ของข้าพเจ้าเธอได้ให้ความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ลืมตัว แม้ในวงการปกครองก็ประพฤติเรียบร้อย มิได้สร้างความยุ่งยากหรือหนักอกหนักใจแต่ประการใด 

ข้าพเจ้าแสดงความชื่นชม และขออนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะ เพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมอันจัดเป็นเหตุนำสันติสุขมาสู่สังคมไทยเราไว้ ณ ที่นี้”

พระราชธรรมนิเทศ
(พระพยอม กลฺยาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
Thailand Web Stat
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com