ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org
Share

ข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน ธันวาคม2559 -มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 20/12/2559
วันเด็กปี 25560 นี้ ชวนลูก พาหลาน มาวัดสวนแก้ว นนทบุรี 17/12/2559
สวดมนต์ข้ามปี กันที่...วัดสวนแก้ว 16/12/2559
รักให้ถูกวิธี เทศนต้นเดือน 4-12-59 mp3 04/12/2559
น้ำพระทัยในหลวง เทศน์ต้นเดือน 6-11-59 mp3 06/11/2559
ข้าวหอม ข้าวสารซับน้ำตา ช่วงราคาข้าวตกต่ำ โครงการพระพยอมช่วยเหลือชาวนา 03/11/2559
มีเทศน์ มีทอล์ค "มหาราชาในดวงใจ" วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 02/11/2559
ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 25/10/2559
เจ้าภาพ บ. เจอาร์ ดีไซน์ อินทีเรีย จำกัด 24/10/2559
เจ้าภาพพนักงานแผนกสวนเกษตรมูลนิธิสวนแก้ว นนทบุรี 23/10/2559
กฐินสามัคคี ช่วงบ่าย 23/10/2559
กฐินสามัคคี ช่วงเช้า 23/10/2559
สวรรคตที่เปิดทางสวรรค์ให้พวกเรา ตอน ๓ เทศน์วันสัตตมวาร กัณฑ์ค่ำ 19-10-59 mp3 19/10/2559
สวรรคตที่เปิดทางสวรรค์ให้พวกเรา ตอน ๒ เทศน์วันสัตตมวาร กัณฑ์บ่าย 19-10-59 mp3 19/10/2559
สวรรคตที่เปิดทางสวรรค์ให้พวกเรา ตอน ๑ เทศน์วันสัตตมวาร กัณฑ์เช้า 19-10-59 mp3 19/10/2559
ออกพรรษาแต่ไม่ออกจากความดี เทศน์วันพระ 16-10-59 mp3 16/10/2559
เทศน์กัณฑ์สอง "วัดสวนแก้ว กับในหลวง" 19/10/2559
เทศน์กัณฑ์แรก "การตั้งรับการสวรรคตอย่างถูกต้อง" 18/10/2559
ตักบาตรเทโว 16/10/2559
ให้ธรรมะแก่พนักงานวันพระ ช่วงเข้าพรรษา 09/10/2559
เทศนาแก่ญาติโยมวันพระ "ขันติ" 09/10/2559
อดทนดีกว่าทนอด เทศน์วันพระ 9-10-59 mp3 09/10/2559
กรรมเหนือกรรม เทศน์อาทิตย์ต้นเดือน 2-10-59 mp3 02/10/2559
อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 29/09/2559
ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่ผู้ล่วงลับ 26/09/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค10 เทศน์วันพระ 24-9-59 mp3 24/09/2559
ให้ธรรมะพนักงานมูลนิธิวันพระช่วงเข้าพรรษา 24/09/2559
หน้าฝนกับบรรยากาศดีๆที่วัดสวนแก้ว 23/09/2559
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 22/09/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค9 เทศน์วันอาทิตย์ 21-9-59 mp3 21/09/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 8 เทศน์วันพระ 16-9-59 mp3 16/09/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 7 09-9-59 mp3 09/09/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 6 04-9-59 mp3 04/09/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 4 01-9-59 mp3 01/09/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 5 26-8-59 mp3 26/08/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 3 เทศน์กลางเดือน 21-8-59 mp3 21/08/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 2 เทศน์วันพระ 18-8-59 mp3 18/08/2559
แม่คืออะไร 12-8-59 mp3 12/08/2559
ทำไมต้องสรรเสริญท่าน ภาค 1 เทศน์วันพระ 11-8-59 mp3 11/08/2559
ธรรมนูญที่ร่างมา 2 พันกว่าปีไม่มีใครฉีก 7-8-59 เทศน์ต้นเดือน mp3 07/08/2559
ลด ละ วางอัตตา 27-7-59 เทศน์วันพระ mp3 27/07/2559
เข้าพรรษา ปี59 20-7-59 mp3 20/07/2559
อาสาฬหบูชา ปี59 (ค่ำ) 19-7-59 mp3 19/07/2559
อาสาฬหบูชา ปี59 (บ่าย) 19-7-59 mp3 19/07/2559
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรย์ตรี 25/07/2559
ให้ธรรมะพนักงานมูลนิธิวันพระแรกช่วงเข้าพรรษา 20/07/2559
ฟังเทศน์รับธรรมญาติธรรมเข้าพรรษา59 20/07/2559
ตักบาตร-ทำบุญ-ทำทาน เข้าพรรษา59 20/07/2559
บรรยายกาศเวียนเทียนและฟังธรรมอาสาฬหบูชาปี59 19/07/2559
อาสาฬหบูชาปี59 19/07/2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ 16/07/2559
โรงเรียนญาโณทัย นนทบุรี 16/07/2559
อบต.บางเลน นนทบุรี 15/07/2559
รายการทีวีช่อง 7 บันทึกเทป 15/07/2559
โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ นนทบุรี 15/07/2559
สมัชชา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 11/07/2559
ขอเชิญร่วมงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2559 08/07/2559
บรรยายธรรมต้นเดือน ก.ค. 59 07/07/2559
วารสารกัลยาโณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 05/07/2559
ขอเชิญพบกับวิธีแก้สมการชีวิตและการทำงานเพื่อนำสู่ความสุขในธรรมบรรยายพิเศษ 04/07/2559
ข่าวดังข้ามเวลา : โฉนดอลวน เมื่อพระเป็นแพะ 04/07/2559
วิปริต ภาค2... 3-7-59 เทศน์ต้นเดือน mp3 03/07/2559
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 26/06/2559
คณะศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ 25/06/2559
รร.พัทยา 7 25/06/2559
อภัยทานบุญ 10/06/2559
บุญช่วย บุญพาวาสนาส่ง บุญรอด 09/06/2559
หันบุญ ขจัดวิกฤตการณ์ 08/06/2559
ร่วมต้านความวิปริต 5-6-59 เทศน์ต้นเดือน 05/06/2559
เทศน์ประจำเดือน มิ.ย. 2559 05/06/2559
มหาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ 03/06/2559
ธรรมะวาไรตี้ “อยู่อย่างธรรมดา..อยู่อย่างไร” 01/06/2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2559 01/06/2559
รร.โกศลภัทรวิทย์ 29/05/2559
วันวิสาขบูชายามค่ำ ปี2559 20/05/2559
วันวิสาขบูชายามเช้า ปี2559 20/05/2559
ตอบโจทย์ : จับเกม "สู้" คดีพระธัมมชโย "เคลียร์" "คำสอนธรรมกาย" บิดเบือน...? Youtube 18/05/2559
คม-ชัด-ลึก มองเกม "ธรรมกาย" แบบ "พระพยอม" Youtube 18/05/2559
เชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม เวียนเทียน ณ วัดสวนแก้ว นนทบุรี 11/05/2559
BRIGHT TALK ตอนพระพยอมเปลี่ยนไป๋ EP.5 ตอนที่ 2 Youtube 10/05/2559
BRIGHT TALK ตอนพระพยอมเปลี่ยนไป๋ EP.5 ตอนที่ 1 Youtube 10/05/2559
ขอเชิญร่วมบุญแก้วิกฤติภัยแล้งตามธรรมชาติ ธนาคารน้ำ มูลนิธิสวนแก้ว 10/05/2559
รายการnew)talk ตอน ปรากฎการณ์ธัมมชโย Youtube 02/05/2559
วันแรงงานแห่งชาติ วัดสวนแก้ว 28/04/2559
มุทิตาปี 59 คณะศิษยานุศิษย์ 24/04/2559
มุทิตาปี 59 ญาติโยม-และศิษยานุศิษย์ร่วมเปิดโรงทาน 24/04/2559
สวดมนต์สัญจร 24 เม.ย 59 24/04/2559
งาน มีเทศน์ มีทอล์ค5 ตอน ความรักของพระพุทธเจ้า 8 พ.ค.59 22/04/2559
วันครอบครัว ปี 59 14-4-59 14/04/2559
สงกรานต์ปี 59 13-4-59 13/04/2559
พระพยอม เทศนานุปทานพระธรรมสิงหบุราจารย์ 09/04/2559
MONEY TALK - รวยๆจนๆ บุญหรือกรรมใดที่หนุนส่ง? - เมษายน 2559 04/04/2559
บรรยากาศสงกรานต์ ปี59 13/04/2559
หมุนเวียนมาพบกันใหม่ ปี59 11/04/2559
บุญขจัดภัยแล้ง 2-4-59 เทศน์ต้นเดือน mp3 02/04/2559
เงินสั่งมา 5-3-59 เทศน์ต้นเดือน mp3 05/03/2559
วันจักรี 59 06/04/2559
ประมวลภาพบรรพชาสามเณรปี59 05/04/2559
วารสารกัลยาโณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 26 ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน พฤษภาคม 2559 24/03/2559
ยุติธรรมกับอยุติธรรม 18/03/2559
งาน มีเทศน์ มีทอล์ค5 ตอน ความรักของพระพุทธเจ้า 10/03/2559
ค่ำคืนวันมาฆบูชา 22/02/2559
เทศนาธรรมมาฆบูชาบ่าย 22/02/2559
ตักบาตรวันมาฆบูชา 22/02/2559
กระทรวงการต่างประเทศ 21/02/2559
มหาลัยเกษตร บางเขน 21/02/2559
ขอเชิญร่วมงานวันมาฆบูชา 17/02/2559
บ.เกรทโฮมเอสเตรท 16/02/2559
มหกรรม มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ 5 14/02/2559
งานมหกรรมธรรมเทศนา 9 ชั่วโมงกับพระนักเทศน์ระดับประเทศ 09/02/2559
เทศกาลต่างๆ 7-2-59 เทศน์ต้นเดือน ก.พ. 59 mp3 07/02/2559
เทศน์ต้นเดือน ก.พ. 59 07/02/2559
วันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 59 09/01/2559
เลี้ยงปีใหม่สมาชิกมูลนิธิสวนแก้ว นนทบุรี 03/01/2559
เทศน์ต้นเดือน ม.ค. 59 03/01/2559
ละกิเลสตอนเช้าพร้อมรับความสุขใจช่วงบ่าย 01/01/2559
ท่าน้ำนนท์ 1 ม.ค. 59 01/01/2559
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2558 2558
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2557 2557
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2556 2556
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2555 2555
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2554 2554
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2553 2553
รวมข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว ปี 2552 2552


 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
Thailand Web Stat
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com