ͥ  о
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ
z
วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org

สวนแก้ว Video Conferenceคุณรู้หรือยัง !! วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ คุณสามารถฟังธรรมจาก พระพยอม กลฺยาโณ โดยไม่ต้องไปนั่งฟังที่วัดแล้ว !!
เพียงแค่คุณมี Internet ADSL ทางเราจะไปอำนวยความสะดวกให้ท่านด้วยการคิดตั้งโปรแกรม Video Conference
คุณก็สามารถฟังธรรมผ่านคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่คลิกเดียว จากโปรแกรม Video Conference


ข่าวดี ! สถานศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทห้างร้าน องค์กรต่างๆ จะจัดอบรมส่งเสริมศีลธรรมนำชีวิตให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานเป็นหมู่คณะ จากพระราชธรรมนิเทศ [พระพยอม กลฺยาโณ] โดยผ่านระบบ Video conference สามารถชมและฟังการอบรมบรรยายธรรมได้อย่างสะดวก ณ สถานที่ตามนัดหมาย ตามเวลา สามารถจะพูดคุยโต้ตอบปรึกษาปัญหาธรรมกันได้ เหมือนอยู่ใกล้ๆท่าน โดยการเทศนาผ่านระบบ Video conference ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสวนแก้วดูแลระบบอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือจะร่วมอนุโมทนาสนับสนุนตามกำลังศรัทธา

สนใจติดต่อฝ่ายกิจนิมนต์
โทรศัพท์ 0-2921-5023 ต่อ 108. 08-1850-5744
Fax 0-2921-5022

ความหมายการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมทางไกล (Video conference)
คือ การนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมอยู่กันคนละสถานที่ ไม่จำกัดระยะทาง สามารถประชุมร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ การส่งข้อความและภาพสามารถส่งได้ทั้งทางสายโทรศัพท์ คลื่น ไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของระบบเครือข่าย และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นภาพและข้อความต่างๆ เพื่อ อภิปรายร่วมกันได้เพื่อสนับสนุนในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ


ความสำคัญ

Video conference หรือการประชุมทางไกล ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนหรือกลุ่ม คน ซึ่งอยู่กันคนละสถานที่ สามารถติดต่อกันได้ทั้งภาพและเสียง โดย ผ่านทางจอภาพซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ ผู้ชมที่ฝั่งหนึ่งจะเห็น ภาพของอีกฝั่งหนึ่งปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ของ ตัวเองและ ภาพของตัวเองก็จะไปปรากฏยังโทรทัศน์ของฝั่งตรงข้าม เช่นเดียวกัน คุณภาพของภาพและเสียงที่ได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของช่องทางสื่อสารที่ ใช้เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองฝั่ง อุปกรณ์ที่ต้องมีในระบบประชุมทางไกลนี้ ก็ ได้แก่ จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์, ลำโพง, ไมโครโฟน, กล้อง และ อุปกรณ์ Codec ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงที่ได้จากกล้องและไมโครโฟน ส่ง ผ่านเส้นทางสื่อสารไปยังอีก ฝั่งหนึ่ง รวมถึงถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับ มาอีกฝั่งให้กลับเป็นสัญญาณภาพและเสียงแสดงบนจอและลำโพงนั่นเอง เส้นทางสื่อสารขนาด 384 Kbps ขึ้นไปก็สามารถให้คุณภาพภาพในระดับที่ยอมรับได้ โดยอาจใช้ผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ISDN หรือ ATM เป็นต้น ข้อดีของการประชุมทางไกล คือ สามารถให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกัน ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และยังช่วยแก้ปัญหาจราจรได้ทางหนึ่ง

การสื่อสารในปัจจุบันช่วยให้การดำเนินชีวิตคนเรามีความสะดวก สบายมากขึ้น ระบบเครือข่ายได้มี ความสำคัญกับตัวเรามาก ดังจะเห็นได้ว่าระบบเครือข่ายให้ประโยชน์กับเราในการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ อินทราเน็ต (Intranet) ภายในองค์กร รวมถึงการใช้งาน Application ต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย สามารถทำได้ง่ายใน สมัยนี้ เช่นการใช้งาน Application ผ่าน ระบบเครือข่ายอาจถูกส่งผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network) หรือ สามารถ ส่งผ่านข้อมูลได้ในระยะทางไกล (Wide Area Network) ดังนั้น เมื่อมีระบบเครือข่าย ที่สามารถใช้งาน
Application จึงได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ มารองรับระบบเครือข่ายเสมอ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า ระบบการประชุม แบบแสดงภาพและเสียง (Video Conference System) กล่าวคือ ระบบนี้สามารถทำการประชุมแบบแสดงภาพ และ เสียงได้เป็นอย่างดีนั่นเอง
 
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
Thailand Web Stat
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com