เสื้อฅนไม่ยอมจน โดย พระพยอม กัลยาโณ
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ

วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ
ฝากรูป

kanlayano.org

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง (* ข้อมูลจำเป็น) เพื่อสะดวกในการติดต่อและยืนยันข้อมูล
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : 02-921-6262, 02-921-5603 โทรสาร : 02-595-1222
E-Mail :  * ข้อมูลจำเป็น
ชื่อ-นามสกุล :  * ข้อมูลจำเป็น (กรุณากรอกชื่อและนามสกุล)
เบอร์โทรศัพท์ :  * ข้อมูลจำเป็น
Fax :
ที่อยู่ :
(ออกใบเสร็จ)


* ข้อมูลจำเป็น
 
ข้อมูลบริจาค
ขอบริจาคเงิน บาท (หากสอบถามข้อมูลไม่จำเป็นต้องใส่)
ให้กับโครงการของ kanlayano.org
ชื่อโครงการ
โอนเงินวันที่ (โปรดระบุวันเดือนปีที่โอน)
โปรดเลือกธนาคารที่ท่านโอนเงิน
ธนาคาร-สาขา เลขที่บัญชี
 กสิกรไทย สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บัญชีออมทรัพย์ 269-2-12533-1

คำแนะนำและความคิดเห็นเพิ่มเติม :

กรุณากรอกรหัสรูปภาพ หากท่านมองอักษรได้ไม่ชัดเจนกด F5 :
กรณีรหัสรูปภาพเป็นตัวเลข ให้กรอกผลลัพธ์ที่ถูกต้อง :
--- 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022

©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com