เสื้อฅนไม่ยอมจน โดย พระพยอม กัลยาโณ
 • ปฎิทินธรรม (ตั้งโต๊ะ) ปี 2259 โดย พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กลฺยาโณ
  ปฎิทินธรรม (ตั้งโต๊ะ) ปี 2259 โดย พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กลฺยาโณ
 •  สวดมนต์ข้ามปี ที่วัดสวนแก้ว
  สวดมนต์ข้ามปี ที่วัดสวนแก้ว
 • ธรรมดีเพื่อชุมชน2 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558
  ธรรมดีเพื่อชุมชน2 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558
 •  วันเด็ก ปี 2559
  วันเด็ก ปี 2559
 • คุณไม่ใช้..เราขอ ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ในวันพ่อ
  คุณไม่ใช้..เราขอ ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ในวันพ่อ
 • บรรยายธรรมะหัวข้อ ธรรมะกับอาจารย์พระพยาม วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  บรรยายธรรมะหัวข้อ ธรรมะกับอาจารย์พระพยาม วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม

วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว


วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ
ฝากรูป

kanlayano.org
ธรรมะวาทะพระพยอม...
 
เข้านมัสการพร้อมร่วมทำบุญ บริษัทเอ็กซ์-แมท จำกัด ร่วมบำเพ็ญบารมี กรอกน้ำ-ปลูกต้นไม้

นร.หาทุนที่สาขาอยุธยา 58 วันตักบาตรเทโว 58พระพยอมเทศน์จิตอาสาที่วัดสวนแก้ว
ให้คณะครูแสงทองฟัง
พระพยอม จัดงานวันเด็ก ปี 2558

ผลไม้ วัดสวนแก้ว กระเช้า ของขวัญ ของฝาก


หนังสือธรรมะ บรมธรรม download ได้แล้ว
...ขอชี้แจง
เหตุมีหนังสือฉบับหนึ่ง ที่ออกมาเป็น “พ็อกเก็ตบุ๊ค” ชื่อว่า “บันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทย
ผ่านคมความคิดและมุมมอง ของ พญาไม้
” ซึ่งทีแรกอ่านดูเฉพาะปก ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเป็นพิเศษ เพราะเห็นว่าพูดเรื่องการเมืองเป็นส่วนใหญ่

แต่บังเอิญในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้น ได้มีประเด็น “เทศน์พระ” ซึ่งมีข้อความ... แล้วมีคนมาพูดด่าโจมตี อาตมาว่า “น่าสมเพช ด่าข้าราชการ อาฆาตพยาบาทข้าราชการ เกี่ยวกับเรื่องโฉนดที่ดิน ที่เสียไปสิบล้าน”

ผลไม้ วัดสวนแก้ว กระเช้า ของขวัญ ของฝาก
ประวัติพระพยอม  
ประวัติพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม  กลฺยาโณ)..  
ประกาศเกียรติคุณและรางวัล..  
ชีวิตในวัยเด็ก...ชีวิตในวัยรุ่น  
     
ข่าวกิจกรรมวัดสวนแก้ว
ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ปี 2559
เชิญร่วมฟังธรรม ธรรมดีเพื่อชมุชน2 ที่ ร้านหงษ์แดงกะแตงโม
คุณไม่ใช้..เราขอ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ทุกชนิดในวันพ่อ
โครงการโรงพยาบาล 5 ศีล
กฐิน ปี58 1-11-58 mp3
ออกพรรษา ปี 58 27-10-58 ธรรมปาฏิโมกข์ mp3
วันนี้พระพยอมมาแปลก 25-10-58 เทศน์วันอาทิตย์ mp3
อย่าออกจากความดี 18-10-58 เทศน์วันอาทิตย์ mp3
3 หิว เทศน์วันอาทิตย์ 11-10-58 mp3
เมคคา ธรรมปาฏิโมกข์ 5-10-58 mp3
สอนฟรี เทศน์ต้นเดือน 4-10-58 mp3
หลักพุทธธรรม ภาค 2 20-9-58 เทศน์วันอาทิคย mp3
หลักพุทธธรรม ภาค 1 13-9-58 เทศน์วันอาทิตย์ mp3
ปิดประตูความล้มเหลว 12-9-58 ธรรมปาฏิโมกข์ mp3


เสื้อฅนไม่ยอมจน เสื้อฅนไม่ยอมจน

เสื้อฅนไม่ยอมจน
เสื้อฅนไม่ยอมจน

เสื้อฅนไม่ยอมจน
หนังสือโฉนดกล้วยแขก ภาค2 "รู้... เท่าทัน... คำพิพากษ่า Not standrd สุดซอย"

เสื้อฅนไม่ยอมจน
 
เสื้อฅนไม่ยอมจน
อ่านเพิ่มเติมที่นี่

วันมาฆบูชา
 
วันเทโวโรหณะ(ทอดกฐิน)
ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ
เดือน 11 ของทุกปี
 
การเวียนเทียน
 
วันมหาปวารณา (วันออกพรรษา)
 
การตักบาตร
 
วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
"วันสำคัญของโลก"
( Vesak Day )
วันวิสาขบูชา
 
DVD มหัศจรรย์สะพานบุญ
dvd ธรรมะ หัวข้อ มหัศจรรย์สะพานบุญ โดยพระพยอม
 
DVD ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้
dvd ธรรมะ หัวข้อ ยอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ โดยพระพยอม
 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022

©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | kanlayano@gmail.com