เสื้อฅนไม่ยอมจน โดย พระพยอม กัลยาโณ
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน

หนังสือธรรมะ E-Book
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว

วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ
ฝากรูป

kanlayano.org
Share


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2557


ระเบียบการ
การบรรพชาสามเณร (บวชเณร)
วัดสวนแก้ว นนทบุรี

มีการจัดบวชเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน (โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขอบรรพชา
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๑-๓๐ มีนาคม ของทุกปี
- รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ ๘ - ๑๕ ปี
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนบรรพชา ๕ วัน
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับสามเณรทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช (แล้วแต่ศรัทธา)

กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการบรรพชา
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 
มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์ ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ตั้งแต่ 1-30 มีนาคม ของทุกปี โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 8-15 ปี รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ! 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622


 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022

©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | kanlayano@gmail.com