เสื้อฅนไม่ยอมจน โดย พระพยอม กัลยาโณ
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ

วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ

5 รอบ 60 ปี พระพยอม วารสาร กัลยาโณ

kanlayano.org
Share


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2557


ระเบียบการ
การบรรพชาสามเณร (บวชเณร)
วัดสวนแก้ว นนทบุรี

มีการจัดบวชเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน (โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน)

ระเบียบและขั้นตอนการสมัครขอบรรพชา
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๑-๓๐ มีนาคม ของทุกปี
- รับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ ๘ - ๑๕ ปี
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องเข้ารับการฝึกและอบรมก่อนบรรพชา ๕ วัน
- ผู้สมัครบรรพชา ต้องบวชเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เป็นอย่างน้อย
- เครื่องบวช (อัฐบริขาร) ของใช้สำหรับสามเณรทุกอย่าง ทางวัดเป็นผู้จัดให้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการบวช (แล้วแต่ศรัทธา)

กฎระเบียบปฏิบัติในระหว่างการบรรพชา
- ผู้ถือบวช ห้ามสูบบุหรี่
- ผู้ถือบวช ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 
มูลนิธิสวนแก้ว, องค์กรสาธารณประโยชน์ ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ตั้งแต่ 1-30 มีนาคม ของทุกปี โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 8-15 ปี รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด ! 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรับสมัครบวชฯ คุณอนุชา  ยอดบรรยง  โทร 08-9076-0622


 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
Thailand Web Stat
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com