เสื้อฅนไม่ยอมจน โดย พระพยอม กัลยาโณ
ภาษาไทย English

ฟังธรรมะออนไลน์

ฟังธรรมะออนไลน์

ระเบียบการ
การบรรพชา – อุปสมบท
(บวชพระ - บวชเณร)

หนังสือธรรมะ (.PDF)
มหาบุรุษกองขยะ
บรมธรรม
หนังสือครองเรือน
บุญช่วย บุญรอด บุญงอก
บวชดีนักแล
แทรก! ซาก!
ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ก ข ก กา ดับทุกข์
อารมณ์...อยากดับทุกข์
หนังสือความบริสุทธิ์นี้ ดีไฉน
หนังสือธรรมนูญชีวิต ดีไฉน
ถามแบบโยม ตอบบแบบพระพยอม
คู่มือยกระดับบุญ
ประวัติพระพยอม กัลยาโณ

วารสารกัลยาโณ
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 16
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 17
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 18
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 19
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 20
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 21
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 22
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 23
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 24
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 25
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 26
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 27
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 28
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 29
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 30
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 31
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 32
วารสารกัลยาโณ ฉบับที่ 33

ดนตรีเพลงธรรม
คีตธรรม พระพยอม
T01 : บนนำ
T02 : เราดีกว่าดวงดี.mp3
T03 : ระเบิดชีวิต.mp3
T04 : ความดีเป็นกุศล.mp3
T05 : ขาดเธอเพิ่งเจอความสุข.mp3
T06 : เชื่อไหม.mp3
T07 : ฉันชื่อ.mp3
T08 : สิงห์.mp3
T09 : จงเรียน.mp3
T10 : บาป.mp3
T11 : ชีวิตคน.mp3
T12 : พึ่งงาน.mp3
T13 : น้ำตาล.mp3
T14 : เจ้าจุกไม่หล่อ.mp3

QR-Coed วัดสวนแก้ว

กองทุนผู้สูงวัย วัดสวนแก้ว
วารสารกัลยาโณ


kanlayano.org
Share

ร่วมสนับสนุนและบริจาค เป็นส่วนหนึ่ง...


สำนักงานมูลนิธิสวนแก้ว

โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๕-๑๔๔๔, ๐-๒๙๒๑-๕๖๐๑-๔,
๐-๒๙๒๑-๕๐๒๓, ๐-๒๙๒๑-๖๓๑๐,
๐-๒๙๒๑-๖๓๙๑, ๐-๒๕๙๕-๑๙๔๖,
๐-๒๕๙๕-๑๙๔๗, ๐-๒๙๒๑-๖๒๖๒
โทรสาร ๐-๒๙๒๑-๕๐๒๒
เบอร์ต่อภายใน

บริจาคสิ่งของ กด ๑
มือถือ : ๐๙-๒๙๔-๓๑๒๕, ๐๙-๘๓๑๐-๓๙๕๖
E-mail : kanlayano@gmail.com
โทรสาร : ๐-๒๕๕-๑๒๒๒                                 
Line ID :  ๐-๒๕๙๕-๑๔๔๔
(ติดต่อได้ทุกวันในเวลาทำการ ๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)

กิจนิมนต์และค่ายจริยธรรม กด ๒
E-mail : bookkan54@gmail.com                
Line ID :  ๐๘-๕๖๕๘-๑๒๒๑

ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ กด ๐

 
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2595-1444, 0-2595-1946 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2595-1444, (66)0-2595-1946 Fax. (66)0-2921-5022
Thailand Web Stat
©2009 Kanlayano.org All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | bookkan54@gmail.com